Kalite Politikamız

DGS Baskı Teknolojileri, faaliyetlerinin çevreye, doğaya ve insanlığın geleceğine etkilerini öncesinde hesaplar, ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarını gözetir ve sonuçlarını analiz eder. Tüm paydaşları ile kurduğu ilişkilerde ve faaliyetlerinde kurumsal değerlerine göre hareket eder.

DGS müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayabilmek için;

 •  Ekip ruhu ile çalışan uzman bir kadroya sahiptir.
 •  Yenilikçi ve katılımcı bir çalışma ortamı sağlar.
 •  Müşterilerine kaliteli ürün ve hizmetler sunmak için çalışır.

ISO 9001 kalite yönetim sistem standardı gereklerini yerine getirir ve EFQM mükemmellik modeli yönetim anlayışını benimser. Bu sebeple tüm süreçlerini sürekli olarak gözden geçirir ve iyileştirir.

Müşteri Memnuniyeti Politikası

DGS Baskı Teknolojileri, müşteri memnuniyetini, kalite anlayışının temel ilkesi sayar ve ISO 10002 müşteri memnuniyeti sistem standardı gereklerini yerine getirir. Şikayetlere çözüm üretmek ve müşteri memnuniyetini artırmak adına; profesyonel bir ekiple çalışmakta, müşteri şikayetlerini gelişim için fırsat olarak benimsemektedir. Şikayetleri, müşteri odaklılık ve gizlilik prensiplerine uygun olacak şekilde değerlendirmekte, bu süreci şirket kaynaklarını etkin kullanarak adil ve şeffaf bir şekilde yönetmektedir. Bu doğrultuda;

 •  Şeffaflık-Objektiflik: Şikâyet bildirimleri, talep ve öneriler; büyük bir gizlilik ve hassasiyet ile objektif bir gözle değerlendirilmektedir.
 •  Erişilebilirlik: Şikâyet bildirimleri, talep ve öneriler için 0 216 442 20 00 nolu telefondan ya da info@dgs.com.tr e-posta adresinden ulaşım sağlanabilir.
 •  Cevap Verebilirlik: Müşteri Şikayet Bildirimleri, müşteri ilişkileri birimi tarafından kayıt altına alındıktan sonra e-posta yoluyla başvuru kaydı sahibine kayıt numarası ile iletimi yapılmaktadır.
 •  Hesap Verebilirlik: Müşteri Şikayet Bildirimleri, kayıt altına alınmakta ve istenilen durumlarda ilgili kişilere bilgi sunulmaktadır. Şikâyet, talep ve öneriler firma içerisindeki ilgili ekipler tarafından değerlendirilmektedir.
 •  Sürekli İyileştirme: Müşteri Memnuniyeti Süreci, sürekli iyileştirme felsefesiyle ele alınarak; sürecin her zaman daha iyi yönetilmesi hedeflenmektedir.

Çevre Politikası

DGS Baskı Teknolojileri, sürdürülebilirlik anlayışı ile çevreye duyarlı insan kaynağı ve ürünler ile çalışmayı hedefler. Tüm paydaşları ile kurduğu ilişkilerde ve faaliyetlerinde çevreye etkilerini öncesinde hesap ederek, sonrasında etkileri en aza indirgeyerek hareket eder. Sosyal sorumluluk faaliyetlerinde çevreye ve topluma katkıyı öne çıkarır.

 •  Yasalara Uyum: Tüm faaliyetlerini çevreyle ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirir..
 •  Doğal Kaynak Kullanımı: Faaliyetleri çerçevesinde kullandığı, elektrik, su, doğalgaz gibi doğal kaynakların tüketimini azaltmak için gerekli tüm çalışmaları yapar.
 •  Atıkların Yönetimi: Faaliyetlerinden doğan atıkları minimuma indirmek, çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla uygun atıklarını geri dönüştürmekte, uygun olmayanları ise bertaraf eder.
 •  Çevresel Etki: Tüm yatırımlarda ve satın almalarda çevresel konuları dikkate alır.
 •  Çevre Bilinci: Tüm çalışanlarını çevre konularındaki bilincini artırmak için eğitimler verir.
 •  Çevresel Performansının İzlenmesi: Çevreyle ilgili yaptığı faaliyetlerin performanslarını izler. Çevresel etkilerin ölçümleri yapılır.

ISO 14001 çevre yönetim sistemi standardı gereklerini yerine getirir, çevresel etkileri olan faaliyetler ile ilgili iyileştirmeleri gözden geçirerek sistem ve süreçlerde uygular.

Kalite Yolculuğu

Sizi Arayalım?

Formu doldurun sizi arayalım!

Adınızı yazın.Hatalı karakter.
Boş geçilemez.Hatalı format.
Telefon numaranızı yazın.Hatalı format.
   
 
Vazgeç
Anahtar Kelimeler
 • DGS
 • ekip
 • ruhu
 • yenilikçi
 • katılımcı
 • kalite
Bu Sayfayı Paylaş