Çevre Politikası

DGS Baskı Teknolojileri, sürdürülebilirlik anlayışı ile çevreye duyarlı insan kaynağı ve ürünler ile çalışmayı hedefler. Tüm paydaşları ile kurduğu ilişkilerde ve faaliyetlerinde çevreye etkilerini öncesinde hesap ederek, sonrasında etkileri en aza indirgeyerek hareket eder. Sosyal sorumluluk faaliyetlerinde çevreye ve topluma katkıyı öne çıkarır.

  • Yasalara Uyum: Tüm faaliyetlerini çevreyle ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirir.
  • Doğal Kaynak Kullanımı: Faaliyetleri çerçevesinde kullandığı, elektrik, su, doğalgaz gibi doğal kaynakların tüketimini azaltmak için gerekli tüm çalışmaları yapar.
  • Atıkların Yönetimi: Faaliyetlerinden doğan atıkları minimuma indirmek, çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla uygun atıklarını geri dönüştürmekte, uygun olmayanları ise bertaraf eder.
  • Çevresel Etki: Tüm yatırımlarda ve satın almalarda çevresel konuları dikkate alır.
  • Çevre Bilinci: Tüm çalışanlarının çevresel konulardaki bilincini artırmak için eğitimler verir.
  • Çevresel Performansının İzlenmesi: Çevreyle ilgili yaptığı faaliyetlerin performanslarını izler. Çevresel riskler değerlendirilir ve etkilerinin ölçümleri yapılır.
  • Çevresel etkileri olan faaliyetler ile ilgili iyileştirmeleri gözden geçirerek sistem ve süreçlerde uygular.