Ürün Güvenliği Politikası

DGS Baskı Teknolojileri, gıda sektörüne hizmet sunabilmek için faaliyetlerini Ürün (Gıda) Güvenliği Yönetim Sistemine uygun olarak sürdürür.

DGS Baskı Teknolojileri, ürün güvenliğini sağlamak adına; yasal, güvenli ve kaliteli ürünler sunar.

Yasal mevzuata uygun hareket eden DGS Baskı Teknolojileri, müşterilerden alınan olumlu/olumsuz (müşteri talep, öneri ve şikayetleri) geribildirimleri değerlendirilmesi sonucu yapılan iyileştirmeleri standardize ederek mevcut uygulamalarına entegre eder.