İnsan Hakları Politikası

İNSAN HAKLARINA SAYGI

İnsan haklarına saygı, DGS Baskı Teknolojilerinin en önemli değerlerinden biridir.

Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, tüm ilgili tüm taraflar ve toplum ile olan ilişkilerimizde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne uygun olarak faaliyet göstermek ve onları da bu konuda duyarlı olmaya teşvik etmek için çalışıyoruz. Bu Politikaya, Uluslararası Haklar Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 1998 tarihli Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’nin içerdikleri de dahil olmak üzere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni de içine alan uluslararası insan hakları ilkeleri rehberlik etmektedir.

DGS Baskı Teknolojileri faaliyet ve stratejilerini insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında evrensel ölçekte kabul gören ilkelere uygun hale getirmeye söz veren şirketler için bir stratejik politika girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler  Sözleşmesi’ni (UNGC) destekler.

İşimizdeki ve ilişkide bulunduğumuz çevremizdeki kişilere yönelik insan hakları risklerini iş risklerinin bir parçası olarak tanımlamak ve önlemek için gerekli özeni göstermekteyiz. Ticari faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz insan hakları etkilerini belirlememiz durumunda, adaletli ve makul bir şekilde iyileştirme sağlamayı ya da iyileştirme için işbirliği yapmayı taahhüt ediyoruz. Üçüncü şahıslarla olan ilişkilerimiz sebebiyle bu olumsuz etkilerle bağlantımızın olması ya da bu olumsuz etkilere dahil olmamız durumunda, bu durumun iyileştirilmesini sağlamaya çalışmaktayız.

DGS Baskı Teknolojileri, faaliyet gösterdiği ülkedeki insan haklarının risk altında olduğunu gördüğü durumlarda hükümet yetkilileriyle temasa geçmeyi taahhüt eder ve hak ihlallerinin giderilmesi için belirli bağımsız yerel paydaşlarla çalışmayı amaçlar.

İnsan Hakları Politikası’nın uygulanmasından Genel Müdür birinci derecede sorumludur. DGS Baskı Teknolojileri İnsan Hakları Politikası, Yönetim Kurulu tarafından denetlenmektedir.

KEYFİ AYRIMCILIK

Irk, cinsiyet, ulusal köken, etnik köken, din, yaş, malüliyet, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyeti ifade eden tanımlar, siyasi görüş veya geçerli yasalarla korunan diğer statüler gibi nedenlere bağlı ayrımcılığın, tacizin ve saygısızlığın olmadığı bir işyeri olmak için çalışıyoruz.

Kişisel özellikler, mevki veya duruma bakılmaksızın, saygısız veya uygunsuz davranışa, adil olmayan muamele veya herhangi bir türde misillemeye hoşgörü göstermeyiz. İş yerinde veya iş yeri dışında, iş ile ilgili bir durum söz konusu iken taciz bizim için kabul edilemezdir.

ÇEŞİTLİLİK VE DAHİL ETME

Birlikte çalıştığımız insanların farklılıklarına değer verir ve kendilerini dahil hissetmelerine çalışırız.

DGS Baskı Teknolojileri fırsat eşitliğini taahhüt eder ve işe alım, geliştirme, eğitim, ücretlendirme ve terfi kararlarını; çalışanın niteliğini, performansını, becerisini ve deneyimini temel alarak gerçekleştiririz. İş gücümüzde çeşitlilik, hedeflerimize ulaşmak için esastır. Bu nedenle, farklı geçmiş ve deneyimlere sahip çalışanları çekmeye, geliştirmeye ve şirketimizde tutmaya çalışıyoruz.

ÇOCUK İŞGÜCÜ

Çocuk işçi çalıştırmayız.

Ağır ve tehlikeli işlerde 18 yaşın altındaki kişileri işe almayı uygun görmeyiz. İş ortaklarımızdan da aynısını bekleriz.

ZORLA ÇALIŞTIRMA VE İNSAN TİCARETİ

Hapishane işçiliği, borç ödeme amaçlı işçilik, askeri işçilik, modern kölelik şekilleri ve her çeşit insan ticareti de dâhil olmak üzere zorla çalıştırma uygulamalarının tümünü yasaklarız.

İŞ YERİ GÜVENLİĞİ

Şiddetin, tacizin, tehdidin olmadığı bir iş yeri sağlamayı taahhüt ederiz.

Çalışanlar için gerekli olduğunda ve çalışanın onuruna, gizliliğine ve itibarına saygılı olacak şekilde güvenlik hizmetleri sağlıyoruz.

TOPLUM VE PAYDAŞLARLA BAĞLILIK

İşimizi yürüttüğümüz yerlerdeki toplumun bir parçası olduğumuzu kabul ederiz.

İşimizi yürüttüğümüz yerlerdeki toplumun bir parçası olduğumuzu kabul ederiz. İşimizi yaparken savunmasız ve dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızla, kendileri için önem arz eden insan hakları sorunları konusunda, görüşlerinin dinlendiği ve görüşlerinin dikkate alındığı bir ilişki kurarız.

ÖRGÜTLENME

Yasal sınırlar içinde örgütlenme özgürdür.

Çalışanlarımızın misilleme veya tehdit korkusu taşımadan bir işçi sendikasına katılma, işçi sendikası oluşturma veya işçi sendikasına katılmama hakkına saygı duyarız.

Yasalarca tanınmış bir işçi sendikası tarafından temsil edilen çalışanlarımızın özgürce seçtikleri temsilcileri ile yapıcı bir diyalog kurmayı taahhüt ediyoruz.

GÜVENLİ VE SAĞLIKLI İŞ YERİ

Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı her şeyden önemlidir.

Politikamız güvenli ve sağlıklı bir iş yeri sağlamak ve yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği kanunları, yönetmelikleri ve kurum içi gerekliliklere uymaktır. Kaza, yaralanma ve sağlık sorunu oluşturabilecek riskleri tanımlayarak ve çözerek, sağlıklı ve üretken bir iş yeri ortamı sağlamak ve bu ortamı sürdürmek için çalışıyoruz.

ÇALIŞMA SAATLERİ, ÜCRETLER VE ÖZLÜK HAKLARI

Ücret politikamızı ve özlük haklarımızı sektöre, yerel iş gücü piyasasına göre ve geçerli toplu iş sözleşmelerinin şartlarına uygun olarak rekabetçi bir şekilde oluşturuyoruz. Operasyonlarımızı ücret ve çalışma saatleri hakkındaki geçerli yasalara uyum içinde yürütürüz. Çalışanlarımıza yeteneklerini ve potansiyellerini geliştirebilecekleri ve ilerleme sağlayabilecekleri fırsatlar sunarız.

ÇEVRE SORUMLULUĞU VE SU KAYNAKLARI

Değer zincirimiz kapsamındaki arazi ve su kullanımımızın insan haklarına olası etkilerinin farkındayız ve bu konuyu özel uygulamalarla ele alıyoruz. Çevre Politikamıza paralel olarak, insanın su kaynaklarına ve güvenli içme suyuna olan ihtiyacına ve uygun sanitasyon ile hem ekosistemlerin hem de toplumların korunmasına saygı duyarız.

YÖNLENDİRME VE RAPORLAMA

Tüm çalışanlar arasında açık ve dürüst iletişime değer verilen ve saygı duyulan iş yerleri yaratmaya çalışıyoruz.

DGS Baskı Teknolojileri, faaliyet gösterdiğimiz her yerde yürürlükteki iş ve istihdam yasalarına uymayı taahhüt eder. Ayrıca çalışanların eğitim ve yıllık sertifikasyon süreci ile İnsan Hakları Politikasını bilmelerini sağlar.

Politikanın dili ile çalıştığı yerin yasaları, gelenekleri ve uygulamaları arasında bir çatışma olduğuna inanan, bu politika hakkında soruları olan veya bu politikanın potansiyel bir ihlalini gizli olarak bildirmek isteyen herhangi bir çalışan, bu soru ve endişeleri yerel yönetime, İnsan Kaynaklarına veya Genel Müdür’e iletmelidir. Çalışanlar ayrıca, info@dgs.com.tr  adresine email göndererek ya da (+90 216 4422000) numaralı telefondan şüpheli politika ihlallerini bildirebilirler. Bu politika altında endişelerini bildiren herhangi bir çalışana karşı hiçbir misillemede bulunulmayacak veya karşı işlem yapılmayacaktır. Şirket çalışanların endişelerini araştıracak, bunları yanıtlayacak ve herhangi bir ihlale yanıt olarak uygun düzeltici aksiyonlar alacaktır.

İnsan Hakları Politikası, DGS Baskı Teknoloji Etik Kuralları ile uyumludur. Tercümeleri ve ilgili bilgiler dahil olmak üzere bu politika DGS Bakı Teknolojileri A.Ş. internet sitesinde bulunabilir:
www.dgs.com.tr

UYGULAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

DGS Baskı Teknolojileri A.Ş., bu politikayı herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Bu politikadaki herhangi bir şey, DGS Baskı Teknolojileri ile çalışanları arasındaki iş sözleşmesinin yerine geçmez ve bu programa katılmış olmak DGS Baskı Teknolojileri ile çalışan arasındaki iş ilişkisinin devam edeceğinin garantisi anlamına gelmez.

Politika, DGS Baskı Teknolojileri A.Ş.’nin sürdürülebilirlik yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olup, tüm çalışanlara iletilir. İşbu Politika Etik Kurul tarafından kabul edilerek yürürlüğe konmuştur. Politika, en az beş yılda bir Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir ve uygulamaların ilerlemesi takip edilir. Paydaşlardan geri bildirim gelmesi durumunda Etik Kurul Politika’yı yukarıdaki süreyi beklemeksizin gözden geçirir. Önemli ürün, hizmet ve etkinlik değişikliklerinde, gözden geçirme işlemi yukarıdaki süreyi beklenmeksizin gerçekleştirilir. Bütün diğer politika, prosedür, süreç, uygulama, ürün ve etkinliklerde Politika ile çelişme ya da Politika’nın uygulanmasını zorlaştırma riski içereceği düşünülen konular gözden geçirilir.

Bütün diğer politika, prosedür, süreç, uygulama, ürün ve etkinliklerde Politika ile çelişme ya da Politika’nın uygulanmasını zorlaştırma riski içereceği düşünülen konular gözden geçirilir. Şeffaf olarak insan haklarına dair riskli olarak belirlenen alanlar, alınan tedbirler ve atılan iyileştirme adımlarını yıllık olarak raporlar üzerinden kamuyla paylaşılır. İşbu insan hakları politikasına uyulmaması ve/veya konuyla ilgili şikâyet alınması durumunda yapılan denetleme sonucunda ilgili kişi veya kişiler disiplin cezası ve/veya iş akdinin feshi gibi cezai uygulamalar ile karşı karşıya kalabilir. Politika ihlalleri aşağıdaki kanallardan biri kullanılarak bildirilebilir. Bu bildirimlerde ilgili ülkedeki kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin yasalara uyum sağlanmalıdır.