İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

DGS Baskı Teknolojileri olarak benimsediğimiz; Sürdürülebilir, Proaktif ve Yalın İş Güvenliği anlayışından hareketle, üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması ve sürekli kendimizi iyileştirme çalışmaları ile hareket ederek sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedeflenmektedir. DGS Baskı Teknolojileri yasal sorumluluk kapsamında işe giriş aşamasında verilen ve üretim alanında kullanılan ekipmanlar ve proseslere özel risklerin önlenebilmesi amacıyla periyodik eğitimlerle tüm personelin İSG kültürünü üst düzeye çekmektedir. Bu amaçla aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

  • Tüm faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası standartlara, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uymak,
  • Gerçekleştirilebilir amaç ve hedefler belirlenmesi ve sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda yenilenmesini sağlamak,
  • Tüm çalışanlarımızı, sağlık ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla eğitmek ve bilinçlendirmek,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu bilincini aşılamak,
  • Tüm çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin İSG kurallarına uymalarını sağlamak,
  • İSG risk değerlendirmelerini kontrol altına almak ve riskleri öncelikle kaynağında yok etmeye çalışıp minimize etmek,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek.

Bu doğrultuda firmamızda sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasını ve “ Sıfır İş Kazası ile Sıfır Meslek Hastalığı” hedefine ulaşmayı taahhüt etmekteyiz.